Podmienky Aktivácie VIP účtu

- VIP účet na serveroch www.non-steam.sk si môže aktivovať akákoľvek fyzická osoba žijúca na území Slovenskej Republiky alebo Českej republiky.

- VIP na našom portále sa aktivuje na STEAM ID ! Pokiaľ vlastníte nonsteam (patch 47 + dynamickú IP vzor = STEAM_0:4), nemusí Vám VIP fungovať správne! Takáta aktivácia je na vlastnú zodpovednosť a portál Non-Steam nezodpovedá za nefunkčnosť VIP !!! Pre správne fungovanie VIP (platí pre nonsteam hráčov) si stiahnite najnovší patch nonsteamu, ktorý je dostupný aj u nás na webstránke pri aktivácií VIP.

- Odoslaním SMS správy alebo platbou cez PayPal sa vzdávate možnosti vrátenia peňazí !!!

- Hráč sa vopred zrieka všetkých nárokov na reklamáciu, či vrátenie peňazí. Všetky problémy ohľadom VIP aktivácie / výhod môže ktokoľvek hlásiť na kontakt vip@non-steam.sk,  kde dostane všetky informácie. Ak sa preukáže, že došlo k pochybeniu zo strany Herného Portálu Non-Steam, dôjde k okamžitej náprave.

- VIP výhody zaisťuje  Portál Non-Steam, ktorý zodpovedá za funkčnosť všetkých VIP výhod na serveroch. Dĺžka VIP výhod je 30 dní. VIP výhody sa na serveroch líšia, sú popísané na webstránke www.non-steam.sk a na serveroch po napísaní príkazu /vip  do chatu.

- Cena je popísaná na webstránke v sekcií  VIP/aktivácia a na každom servery po napísaní /vip do chatu.  

- Záujemca o VIP výhody je povinný vyplniť  všetky informácie pravdivo, tak ako požadujeme pri aktivácií našich služieb. Ak budú nepravdivo vyplnené informácie Herný Portál Non-Steam si vyhradzuje právo neaktivovať VIP výhody !

- Každý VIP hráč môže byť potrestaní KICK-om, BAN-om alebo iným trestom za porušenie pravidiel. Pravidlá sú napísané na webstránke www.non-steam.sk v sekcií Pravidlá.

- Každý VIP hráč má právo na UNBAN, v prípade, že o zrušenie BAN-u požiada ! Výmenou za jeho VIP účet.

- Každý VIP hráč súhlasí s výmenou svojho VIP účtu za UNBAN. Pri zistení pochybenia zo strany Hl. Admina/ Admina/ CheatHuntera, dostane VIP hráč UNBAN a bude mu ponechaný  VIP účet. V prípade, že hráč zneužíva VIP ako priepustku na porušovanie pravidiel, automaticky sa mu natrvalo zakáže prístup na servery.

- Je vyslovene zakázane aktivovať VIP účet na nick, ktorý poukazuje na rasovú neznášanlivosť, alebo na nick potlačujúci ľudské práva. V takomto prípade bude VIP účet okamžite zrušený.

- Servery sa neustále upravujú, takže VIP výhody nemusia fungovať vždy tak ako by mali. K náprave od nahlásenia problému dôjde čo najskôr. V prípade dlhšej doby nefunkčnosti VIP výhod, sa všetkým VIP predlžuje doba VIP účtu o dobu nefunkčnosti VIP výhod.

- Herný Portál Non-steam si vyhradzuje právo meniť nastavenia všetkých serverov, VIP výhod, vrátane pravidiel a podmienok aktivácie, Ďalej si Herný Portál Non-Steam vyhradzuje právo zrušiť server, bez možnosti vrátenia penazí !

- Je zakázané VIP účet požičiavať, vymieňať, poprípade používať jeden VIP účet pre viac hráčov. Pri zistení porušenia bude VIP hráčovi okamžite zrušený VIP účet.

 

Aktualizované dňa : 3.mája 2014