Podmienky pre vstup do A-Teamu

Aktualizované : 03.02.2015

Okrem doleuvedených podmienok na jednotlivé funkcie súčasťou prijatia do nášho A-Teamu bude pohovor na TeamSpeaku !

 

Hlavný Administrátor  (žiadosť na túto funkciu si môžete podať len ak ste Administrátor) :

Záujemca musí mať vek 17+.

Záujemca musí vlastniť originálnu hru Counter Strike 1.6 (Steam).

Záujemca musí ovládať hru/mód.

Záujemca nesmie mať u nás žiaden BAN!

Záujemca musí ovládať pravidlá nášho Gaming Potálu a dodržiavať ich!

Záujemca musí ovládať AMX príkazy (záujemca môže byť vyzvaný na preskúšanie)

Záujemca musí ovládať Slovenský alebo Český pravopis.

Záujemca musí vlastniť TeamSpeak + funkčný mikrofón

Záujemca nesmie mať nič spoločné s iným portálom!

Záujemca musí na danom servery vlastniť ExtraVIP!

Záujemca musí mať nahraných minimálne 20 hodín na serveri kde žiada o práva!

Záujemca musí mať nahraných minimálne 1000 hodín na STEAMe

  

Administrátor :

Záujemca musí mať vek 14+.

- Záujemca musí vlastniť originálnu hru Counter Strike 1.6.  (Steam)

Záujemca musí ovládať hru/mód.

Záujemca nesmie mať u nás žiaden BAN!

Záujemca musí ovládať pravidlá nášho Gaming Potálu a dodržiavať ich!

Záujemca musí ovládať AMX príkazy (záujemca môže byť vyzvaný na preskúšanie)

Záujemca musí ovládať Slovenský alebo Český pravopis.

- Záujemca musí vlastniť TeamSpeak + funkčný mikrofón

Záujemca nesmie mať nič spoločné s iným portálom!

- Záujemca môže žiadať práva iba na JEDEN SERVER!

Záujemca musí mať nahraté minimálne 2 hodiny na serveri kde žiada o práva!

Záujemca musí mať nahraté minimálne 200 hodin na STEAMe! 

 

Apprentice (učedník, učeň, akademik) :

Záujemca musí pred podaním žiadosti nahlásiť minimálne TROCH cheaterov, až potom si môže podať žiadosť na funkciu Apprentice.

Záujemca musí mať vek 12+.

Záujemca nemusí vlastniť originálnu hru Counter Strike 1.6 (Steam výhodou!)

Záujemca musí ovládať hru/mód.

Záujemca nesmie mať u nás žiaden BAN!

Záujemca musí ovládať pravidlá nášho Gaming Potálu a dodržiavať ich!

Záujemca musí z časti ovládať AMX príkazy. 

Záujemca musí z časti ovládať Slovenský alebo Český pravopis (alebo sa snažiť dodržiavať gramatiku).

Záujemca nesmie mať nič spoločné s iným portálom!

Záujemca môže žiadať práva iba na JEDEN SERVER!

- Táto funkcia je vhodná pre ľudí, ktorý nemajú skúsenosti s postom Administrátora na serveroch prípadne majú malé skúsenosti s AMX príkazmi.

 

Spamer :

Záujemca musí mať vek 11+.

Záujemca musí byť spoľahlivý a zodpovedný k danej funkcií.

Záujemca musí vždy v nedeľu dodať Screany z odvedenej práce.

Záujemca dostane ExtraVIP na všetky servery zadarmo do skončenia svojej funkcie.

- Táto funckia nemá nič spoločné s právami na serveroch Non-Steam.sk Funckia spamer je nato aby hráč, spamoval reklamu na náš portál a tým pritiahol ľudí na naše servery.