Ochrana osobnych údajov

V súlade s § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
udeľujete Gamin portálu
Non-Steam.sk súhlas so spracovaním osobných údajov
v našom informačnom systéme !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo.
V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Osobné údaje sú uložené v databáze ku, ktorej má pristup len majiteľ. 
Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na zaslanie tovaru.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účel spracúvania osobných údajov

Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle platného zákona.
Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru.
Zaslanie reklamného predmetu, prípadne súťažných cien.
Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.non-steam.sk
Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ
Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.

 

Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje.