Povinnosti jednotlivých funkcii v Non-Steam.sk admin teame

Vedenie

Administrátori

Pravidla admini

Apprentices

Prava apperentice

Spameri

Prava spammer