O Nás

                                                                                                                       UnderWorld --> Non-Steam

Prvý pokus založiť Game Portál UnderWorld sa datuje približne na prelome rokov 2011 / 2012, kde sme fungovali na doméne www.underworld.crew.sk. Bohužiaľ sme to po cca 3 mesiacoch zabalili nakoľko návštevnosť našich serverov bola minimálna. Znovu spustenie nášho herného portálu prišlo cca v novembri 2012, kde sme fungovali s jedným herným serverom a bez webstránky. Oficiálne spustenie webstránky a herného portálu prišlo až v januári 2013. Takže od januára 2013 fungujeme až do dnešnej doby.

 

Rok 2013 

V roku 2013 sme úspešne zastabilizovali náš herný portál na CS scéne. Spustili sme niekoľko úspešných projektov, ako bol server One Shot - One Kill, ďalej server NightCrawler a v poslednom rade server Predators. V tomto prvom roku nášho portálu sme sa hlavne učili a poučili, aké ťažké ja pracovať s hráčmi na serveroch, alebo naberať členov do nášho A-Teamu. Ale z môjho pohľadu (prazdnota) hodnotím rok 2013 za uspešný a verím že rok 2014 bude pre nás o niečo ľahší.

 
     Rok 2014

Tento rok bol pre náš portál celkom zlomový. Dokázali sme naplno rozbehnúť projekt Predator server, ktorý bol založený v roku 2013. Tento mód si zastabilizoval hráčov, ktorý k nám chodia do dnešného dňa. Ďalej sme dokázali spustiť automatický VIP systém na našich serveroch. Síce boli porušené servery ako NC a 1.Shot - 1.Kill, ale pribudli do našej rodiny druhé servery, ktoré dokázali prilákať ľudí k nám na portál. Môžem len skonštatovať že tento rok bol úspešný a budeme dúfať, že prinesieme hráčom v roku 2015 ďalšie pozitívne veci.